عملیات احداث دیوار حائل تعاونی مسکن کودکان استثنایی و کوچه شادی در دگایران سنندج اتمام یافت

عملیات احداث دیوار حائل تعاونی مسکن کودکان استثنایی و کوچه شادی در دگایران سنندج اتمام یافت

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج گفت: عملیات احداث دیوار حائل تعاونی مسکن کودکان استثنایی و کوچه شادی با هدف عدم ریزش و سقوط سنگ و خاک به داخل مسیر سواره رو، جلوگیری از بروز مشکل در تردد وسائط نقلیه، عبور و مرور اهالی و پایدار سازی ترانشه انجام می شود.
به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: دیوار حائل تعاونی مسکن کودکان استثنایی و کوچه شادی احداث شد.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج اظهار داشت: بسیاری از معابر سطح شهر دارای شیب تند بوده و همین امر احتمال ریزش سنگ و خاک، رانش زمین و همچنین احتمال حوادث احتمالی نظیر سقوط خودرو و حوادث مشابه آن را به همراه دارد.
مهندس بهزاد ریحانی فرد گفت: با توجه به موقعیت توپوگرافی و سطح شیب دار منطقه، ایمن سازی معابر با احداث دیوار حائل یکی از موثرترین عوامل بازدارنده در هنگام سرازیر شدن سنگ به داخل معابر است.
وی اذعان کرد: عملیات احداث دیوار حائل با هدف ایجاد منظر مناسب شهری، عدم ریزش و سقوط سنگ و خاک به داخل مسیر سواره رو، جلوگیری از بروز مشکل در تردد وسائط نقلیه، عبور و مرور اهالی و پایدار سازی ترانشه انجام می شود.
وی از اتمام عملیات اجرایی احداث دیوار حائل تعاونی مسکن کودکان استثنایی خبر داد و گفت: طول این دیوار ۵۰ متر و دارای ارتفاع میانگین ۵/۴ است.
ریحانی فرد افزود: برای اجرای این پروژه ۴۰۰ مترمکعب خاکبرداری سنگی، ۲۴۱ مترمکعب پی سازی و ۲۸۳ مترمکعب عملیات بنایی دیوار سنگی انجام شده است.
وی یکی دیگر از اقدامات ایمن سازی انجام شده در این مسیر را ایمن سازی معبرکوچه شادی در مجاورت دیوار حائل تعاونی مسکن کودکان استثنایی عنوان کرد و اضافه کرد: دیوار حائل کوچه شادی دارای طول ۳۰ متر و ارتفاع میانگین ۵/۴ متر است.
وی خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی احداث دیوار حائل کوچه شادی شامل: ۲۰۰ مترمکعب خاکبرداری و پی کنی، ۸۳ مترمکعب و پی سازی و عملیات بنایی دیوار سنگی ۲۸۸ مترمکعب بوده است.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج تصریح کرد: هزینه کرد اجرای دیوار حائل کودکان استثنایی و کوچه شادی ۲۵۰ میلیون تومان بوده که از محل اعتبارات داخلی تامین شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات