درختان قطع شده در امانیه درختان خشک وپوسیده و براساس مجوز کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز قطع شد

درختان قطع شده در امانیه درختان خشک وپوسیده و براساس مجوز کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز قطع شد

رئیس سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهرداری سنندج گفت : تعداد درخت سرو در مسیر امانیه بعلت خشک شدن ،پوسیدگی و احتمال سقوط شناسایی و پس از کسب مجوز از کمیسیون حفظ وگشترش فضای سبز قطع شد.
به گزارش ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سنندج : تعدادی از درختان سرو در مسیر امانیه در پارک جنگلی آبیدر بعلت خشک شدن واحتمال خطر سقوط قطع شد.
رئیس سازمان سیما ومنظروفضای سبز شهرداری سنندج اظهارداشت : عملیات هرس درختان پارک جنگلی آبیدر با هدف حذف شاخه های زائد وخشک شده از ابتدای پاییز امسال توسط این سازمان در حال اجرا است.
مهندس شرمین شریفی بیان کرد : در این راستا تعدادی از درختان سرو در مسیر امانیه وجود داشت که از سنوات گذشته خشک شده بود وبعلت پوسیدگی احتمال خطر سقوط هم داشت.
وی افزود : با توجه به اینکه مسیر امانیه یکی از مسیرهای پرتردرپارک جنگلی آبیدر است احتمال سقوط وخطرات جانی برای شهروندان در بر داشت.
وی گفت : پس از شناسایی این درختان موضوع قطع آن در کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز مطرح و پس از کسب مجوزات لازم این درختان در راستای جلو گیری از بروز حوادث احتمالی قطع شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات