حضور رییس شورای شهر رشت و سرپرست شهرداری رشت در جلسه بررسی مباحث مدیریت بحران و ضعف برق شهرستان در فرمانداری

حضور رییس شورای شهر رشت و سرپرست شهرداری رشت در جلسه بررسی مباحث مدیریت بحران و ضعف برق شهرستان در فرمانداری

به روایت تصویر ؛
حضور رییس شورای شهر رشت و سرپرست شهرداری رشت در جلسه بررسی مباحث مدیریت بحران و ضعف برق شهرستان در فرمانداری
حضور رییس شورای شهر رشت و سرپرست شهرداری رشت در جلسه بررسی مباحث مدیریت بحران و ضعف برق شهرستان در فرمانداری
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات