حضور نمایندگان مجلس، رییس و اعضای شورای شهر رشت و مدیران استان در افتتاح پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب معلولین

حضور نمایندگان مجلس، رییس و اعضای شورای شهر رشت و مدیران استان در افتتاح پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب معلولین

به روایت تصویر ؛
حضور نمایندگان مجلس، رییس و اعضای شورای شهر رشت و مدیران استان در افتتاح پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب معلولین
حضور نمایندگان مجلس، رییس و اعضای شورای شهر رشت و مدیران استان در افتتاح پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب معلولین
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات