کتاب های جوشکاری و بازرسی

کتاب های جوشکاری و بازرسی

مفاهیم کلاسیک و نوین علم مهندسی جوشکاری (Welding Engineer) و مهندسی بازرسی (Inspection Engineering) در کتاب هایی نهفته است که اغلب توسط استادان دانشگاه و مهندسان صنعت جوشکاری، تالیف و ترجمه شده و انتشار می یابند. پایگاه ولدیکا نیز از ابتدای فعالیت خود به معرفی کتاب های نگاشته شده در زمینه جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) پرداخته و از این طریق سعی در یاری رساندن به دانشجویان، مهندسان و پژوهشگران محترم فعال در این عرصه دارد
کتب تخصصی در هفت گروه به شرح ذیل معرفی شده اند:
فرایندها و تجهیزات
مواد و خواص
طراحی و تحلیل
ساخت و کاربرد
بازرسی و آزمون
مدیریت و کیفیت
عمومی و مشترک

ناشران، مولفان و مترجمان محترم می توانند آن دسته از کتاب های شان را که در زمینه های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) می باشد را جهت درج در بخش کتاب های جوشکاری و معرفی به مخاطبان، برای امور توسعه کسب و کار پایگاه ولدیکا به آدرس مندرج در صفحه تماس با ما این پایگاه ارسال نمایند

جهت ملاحظه فهرست گروه ها و کتاب ها به بخش کتب تخصصی به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
https://www.weldica.com/Welding-Books

    نظرات