صدور حکم قطعی قضایی برای متخلفان شکار دو راس کل وحشی در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز

صدور حکم قطعی قضایی برای متخلفان شکار دو راس کل وحشی در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز

صدور حکم قطعی قضایی برای متخلفان شکار دو راس کل وحشی در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت : برای دو نفر متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به دلیل   شکار غیر مجاز دو راس کل وحشی  حکم قطعی قضایی صادر شد .

به گزارش"پارما"علیرضا غلامی گفت: مراجع قضایی شهرستان نطنز به استناد بند ب ماده ۱۲ و ۱۸ قانون شکار و صید متهم ردیف اول را تحمل سه سال و متهم ردیف دوم را به تحمل حبس به مدت یکسال و نیم محکوم و دادگاه تجدید نظر دراستان اصفهان نیز به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به تایید دادنامه بدوی صادر نمود .

وی گفت : منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت بیش از ۱۱۴ هزار هکتار به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات