آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) – احداث مسیل لاله ها

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) – احداث مسیل لاله ها

شهرداری باغملک به استناد موافقت نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در نظر دارد احداث مسیل خیابان لاله های باغملک را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق آگهی مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ هفتم الی هفدهم آذرماه ۹۷ جهت خرید اسناد مناقصه به واحد دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

متن کامل آگهی را مشاهده فرمائید…

۱n.qxd

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغملک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

منبع خبر

شهرداری باغ ملک

شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

    نظرات