خانواده زندانیان کرمانشاه از خدمات آموزشی و فرهنگی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری بهره مند می شوند


تفاهمنامه همکاری فرهنگی و اجتماعی بین انجمن حمایت از زندانیان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه امضا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش زمینه های همکاری فرهنگی و اجتماعی در راستای رفع نیازهای موجود در خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان کرمانشاه، فی مابین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه و انجمن حمایت از زندانیان کرمانشاه به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه و با معرفی انجمن حمایت از زندانیان، افراد تحت پوشش آن انجمن از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزرشی شهرداری کرمانشاه جهت شرکت در دوره های مهارت های زندگی و اجتماعی و دوره های توانمندسازی بصورت رایگان در فرهنگسراهای شهرداری ثبت نام خواهند شد.

همچنین فرزندان مستعد خانواده های تحت پوشش این انجمن جهت شرکت در دوره های توانمندسازی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در فرهنگسراهای شهر کرمانشاه مشمول تخفیف ویژه می گردند.

امکان برگزاری کارگاه های خاص و کاربردی جهت فرزندان خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان بصورت مشترک و با استفاده از ظرفیت های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در فرهنگسراها نیز از دیگر بندهای این تفاهم نامه است .

برگزاری جنگ های شادی بصورت مشترک جهت استفاده خانواده های تحت حمایت انجمن حمایت از زندانیان در مناسبتهای مرتبط و عضویت رایگان افراد علاقه مند تحت پوشش آن انجمن در کتابخانه های فرهنگسراهای شهرداری از دیگر مفاد این تفاهم نامه دو ساله خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

  منبع خبر

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات