عملیات تعمیر و اجرای جدولگذاری در سطح منطقه دو انجام شد

عملیات تعمیر و اجرای جدولگذاری در سطح منطقه دو انجام شد

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری ارک، زندیه وکیلی شهردارمنطقه دو از بازسازی و ایجاد جداول جدیدکوچه های قدیمی و گود افتاده در زمان فصل بارش جهت رفع مشکل شهروندان به دست نیروهای اجرایی واحد دایره امانی درخیابان سوم شعبان خیابان سپهدار۴ بن بست شهید مومنی خبر داد.
وی در ادامه افزود: تخریب جداول فرسوده و قدیمی در دستورکار قرار گرفت و پس از آن اجرای جدولگذاری جدید از نوع جدول نهر روسی و کتابی به طول تقریبی۵۰متر انجام شد. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات