پیشرفت ۷۹ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح شریعتی

پیشرفت ۷۹ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح شریعتی

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ا راک، معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری در ارتباط با پروژه تقاطع غیرهمسطح شری خبر داد: در حال حاضر پروژه تقاطع غیرهمسطح شریعتی از پیشرفت ۷۹درصدی برخوردار است.
وی ادامه داد: حجم عملیات اجرا شده در این پروژه تاکنون ۱۳۸۰۱ مترمکعب خاکبرداری، ۱۱۵۲۵ مترمکعب پی کنی، ۲۳۰۲۰مترمکعب بتن ریزی ،۹۰۰۵ مترمکعب حفاری شمع،۲۷۳۶۵ مترمربع قالب بندی،۳۲۹۹ تن آرماتوربندی،۳۰۴۳ مترمکعب حفاری شفت و۱۳۶۸۵ مترمکعب خاکریزی می باشد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات