اهم مصوبات جلسه هیات مدیره دوره هفتم (۱۰/آذرماه/۹۷)

– تعیین مبلغ حق ورودیه پیشنهادی سال ۹۷ و ۹۸ برای عضویت اعضا حقیقی، حقوقی، شرکت های مشاور و آزمایشگاهی به منظور ارائه به مجمع

– تعیین مبلغ حق تمدید عضویت پیشنهادی سال ۹۷ و ۹۸ برای اعضای حقیقی، حقوقی، شرکت های مشاور و آزمایشگاهی به منظور ارائه به مجمع

– تعیین مبلغ حق ورودیه پیشنهادی یک عضو وارد شده از سایر استان ها به نظام مهندسی خوزستان برای سال ۹۷ و ۹۸ به منظور ارائه به مجمع

– بررسی و تایید بودجه پیشنهادی ۹۷ جهت ارائه به مجمع

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات