شرایط و مدارک ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی سازمان استان

شرایط و مدارک ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی سازمان استان « بر اساس نظام نامه گروه های تخصصی- پاییز ۱۳۹۵»
انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی در رشته مربوطه بر اساس مواد اصلاحی (۵۹) و (۷۷) الی (۷۹) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۰۵/۱۲/۹۴ و شرایط مندرج در این مواد، از بین اعضای همان رشته در نظام مهندسی ساختمان استان، اعم از اعضای هیات مدیره یا سایر اعضای واجد شرایط برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند.
مدارک مورد نیاز:
۱- از ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس دار
۲- ارائه اصل و تصویر کارت ملی
۳- تسلیم ۲ قطعه عکس ۴*۳ جدید
۴- ارائه اصل و تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی ساختمان
۵- تکمیل فرم ۱ و درخواست شرکت در انتخابات و تسلیم آن به هیات اجرایی
۶- تکمیل فرم ۲ مربوط به سوابق فعالیت
۷- ارائه اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر پروانه اشتغال بکار پایه ۱ (پشت و رو )
۸- ارائه اصل و تصویر مدارک دانشگاهی
۹- اظهار نظر شورای انتظامی
۱۰- گواهی دال بر صلاحیت حرفه ای
۱۱- گواهی عدم سوء پیشینه
۱۲- گواهی عدم اعتیاد
۱۳- گواهی شرکت در سه دوره آموزشی وزارت راه و شهرسازی
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی یک انجمن در شهر بجنورد می باشد

    نظرات