بروز رسانی آدرس اقامتگاه قانونی مطابق ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان

بروز رسانی آدرس اقامتگاه قانونی مطابق ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان


احتراماً  در راستای اجرای ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اقامت غالب اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان جهت ارائه خدمات نظام مهندسی ، از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان خواهشمند است تا مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ نسبت به بروز رسانی آدرس اقامتگاه قانونی خود از طریق کارتابل اعضا اقدام فرمایند .
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات