بازدید معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان و دیگر مسئولان از پروژه مبادی ورودی اسفراین و محور بام به قوچا...

بازدید معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان و دیگر مسئولان از پروژه مبادی ورودی اسفراین و محور بام به قوچا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات