گزارش تصویری جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با پیمانکار محور ارکان در خصوص بررسی و رفع موانع و مشکلات محور مذکور  دوشنب...

گزارش تصویری جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با پیمانکار محور ارکان در خصوص بررسی و رفع موانع و مشکلات محور مذکور دوشنب...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات