گزارش تصویری بررسی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در حوزه بازآفرینی شهری دوشنبه ۱۲ آذر م...

گزارش تصویری بررسی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در حوزه بازآفرینی شهری دوشنبه ۱۲ آذر م...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات