تکریم و معارفه ذیحسابان قدیم و جدید اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان


در این مراسم آقای مهندس علیرضا سراوانی  به عنوان ذیحساب جدید اداره کل حفاظت محیط زیست استان معرفی و از خدمات آقای محمد صادقی ذیحساب پیشین که مفتخر به بازنشستگی گردیدند؛ تقدیر به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات