برگزاری دهمین جلسه شورای معاونین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ، دکتر جزینی زاده یا راهی یافته شودیا راهی ساخته شود

برگزاری دهمین جلسه شورای معاونین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ، دکتر جزینی زاده یا راهی یافته شودیا راهی ساخته شود

بنا به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان صبح امروز دهمین جلسه شورای معاونین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در محل دفتر مدیرکل استان و با حضور ایشان و اعضای جلسه درحال برگزاری می باشد
در این جلسه دکتر جزینی زاده ضمن تشکر از حوزه های مختلف به انجام تمامی وظایف محوله و رفع مشکلات همکاران وارباب رجوع تاکید نمودند ودراین باب گفت :می بایست در رفع مشکلات موجود یا راهی یافته و یا راهی ساخته شود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات