بلوک فرش ۱۷ هزار متر مربع از معابر فاز دو ناجی آباد

بلوک فرش ۱۷ هزار متر مربع از معابر فاز دو ناجی آباد

مدیرمنطقه دو شهرداری کاشان با بیان اینکه مقدار جدول گذاری انجام شده در یکسال اخیر ۵هزار و  ۴۰۰مترطول بوده ، تصریح کرد: پارک نسترن۷ ، بوستان مریم ۱۸ ، لادن ۱ و ۳ ، میخک ۱۷ ،رفوژ وسط بلوار بهارستان ، بوستان اهل قلم و...ازجمله معابری است که در این مدت جدول گذاری گردیده است.

وی با اشاره به لزوم بلوک فرش معابر افزود: طی این مدت ۱۶هزار و۶۰۰مترمربع از معابر فاز دو بلوک فرش گردید که بوستان مریم ۱۸با ۲۵۰۰مترمربع بلوک فرش ،بلوک مشارکتی مردمی با ۵هزارمترمربع ،رفوژ وسط بلوار بهارستان با ۱۶۰۰متر مربع بلوک فرش از جمله معابری است که طی مدت یک سال گذشته عملیات بلوک فرش در آن انجام شده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات