ایده‌کاپ، فرصتی برای مشارکت اندیشه‌ها در شهر خلاق اصفهان است

ایده‌کاپ، فرصتی برای مشارکت اندیشه‌ها در شهر خلاق اصفهان است

مدیر خلاقیت و فناوری نوین شهرداری اصفهان جایگاه خلاقیت و نوآوری در اقتصاد نوین شهری را تنها با به کارگیری رویکرد خلاق گونه دانست و گفت: برای تداوم یک شهر باید خلاق باشیم در غیر این صورت باید خود را برای داشتن شهری غیرقابل سکونت آماده کنیم.

محمد حسین قورچانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اقتصاد جدید شهر بر این حقیقت استوار است که شهرها باید با تخریب خلاق مواجه شوند و فعالیت‌های شهری منسوخ ش

مدیر خلاقیت و فناوری نوین شهرداری اصفهان جایگاه خلاقیت و نوآوری در اقتصاد نوین شهری را تنها با به کارگیری رویکرد خلاق گونه دانست و گفت: برای تداوم یک شهر باید خلاق باشیم در غیر این صورت باید خود را برای داشتن شهری غیرقابل سکونت آماده کنیم.

محمد حسین قورچانی اظهار کرد: اقتصاد جدید شهر بر این حقیقت استوار است که شهرها باید با تخریب خلاق مواجه شوند و فعالیت‌های شهری منسوخ شده را محو کنند؛ در صورتی که فعالیت‌های منسوخ شده حذف شود فضا برای یادگیری مهارت‌ها و ابتکارات جدید فراهم می‌شود که بدون شک این رویکرد آینده شهرهای رو به پیشرفت است.

وی اضافه کرد: با نگاه به وضعیت شهرهای توسعه یافته در دنیا استفاده از تفکر خلاق در اقتصاد شهری به وضوح قابل مشاهده است و به نوعی موتور محرکه توسعه و عمران آن‌ها شده است.

مدیر خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به نقش مشارکت مردم در مسائل شهری خاطرنشان کرد: تفکر خلاق باعث افزایش میزان مشارکت مردم می‌شود که این موضوع در کاهش هزینه‌ها و افزایش جذب سرمایه موثر است.

وی با بیان اینکه مدیریت خلاقیت و فناوری‌های نوین سعی بر عبور از شیوه‌های سنتی و روزمره دارد تاکید کرد: در دوره نشاط صنعت ساخت و ساز، سرمایه گذاری‌های کلان رونق داشت، اما در زمان رکود فعلی شاهد بحران شهرداری‌ها در زمینه تامین منابع هستیم که در این راستا با همکاری ارگان‌های ذی ربط، ایده‌کاپ درآمد شهری و جذب ایده و طرح‌های خلاقانه در دستور کار قرار دارد.

قورچانی با اشاره به ویژگی‌های رویداد ایده کاپ گفت: ایده‌کاپ شهر اصفهان رویدادی برای بیان ایده‌های طبقه خلاق برای رفع مشکلات شهری و ایجاد فرصتی برای مشارکت اندیشه‌ها در شهر خلاق اصفهان است.

ده را محو کنند؛ در صورتی که فعالیت‌های منسوخ شده حذف شود فضا برای یادگیری مهارت‌ها و ابتکارات جدید فراهم می‌شود که بدون شک این رویکرد آینده شهرهای رو به پیشرفت است.

وی اضافه کرد: با نگاه به وضعیت شهرهای توسعه یافته در دنیا استفاده از تفکر خلاق در اقتصاد شهری به وضوح قابل مشاهده است و به نوعی موتور محرکه توسعه و عمران آن‌ها شده است.

مدیر خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به نقش مشارکت مردم در مسائل شهری خاطرنشان کرد: تفکر خلاق باعث افزایش میزان مشارکت مردم می‌شود که این موضوع در کاهش هزینه‌ها و افزایش جذب سرمایه موثر است.

وی با بیان اینکه مدیریت خلاقیت و فناوری‌های نوین سعی بر عبور از شیوه‌های سنتی و روزمره دارد تاکید کرد: در دوره نشاط صنعت ساخت و ساز، سرمایه گذاری‌های کلان رونق داشت، اما در زمان رکود فعلی شاهد بحران شهرداری‌ها در زمینه تامین منابع هستیم که در این راستا با همکاری ارگان‌های ذی ربط، ایده‌کاپ درآمد شهری و جذب ایده و طرح‌های خلاقانه در دستور کار قرار دارد.

قورچانی با اشاره به ویژگی‌های رویداد ایده کاپ گفت: ایده‌کاپ شهر اصفهان رویدادی برای بیان ایده‌های طبقه خلاق برای رفع مشکلات شهری و ایجاد فرصتی برای مشارکت اندیشه‌ها در شهر خلاق اصفهان است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات