پروژه محوطه سازی و تکمیل ایستگاه سوم آتش نشانی شهرداری خرمشهر

پروژه محوطه سازی و تکمیل ایستگاه سوم آتش نشانی شهرداری خرمشهر

پروژه محوطه سازی و تکمیل ایستگاه سوم آتش نشانی شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی محوطه سازی و تکمیل ایستگاه سوم آتش نشانی .........

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات