برگزاری جشن روز معلولین با مشارکت شهرداری خرمشهر

برگزاری جشن روز معلولین با مشارکت شهرداری خرمشهر

برگزاری جشن روز معلولین با مشارکت شهرداری خرمشهر

جشن روز معلولین در ظهر روز دوشنبه ۱۲ آذر ماه ...............

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات