برداشت آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر سنندج آغاز شد

برداشت آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر سنندج آغاز شد

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از آغاز برداشت آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر سنندج خبر داد و گفت: پلاک کوبی قبلی اشجار سطح شهر در سال ۹۱ انجام شده و به دلیل اضافه شدن درختان جدید، واکاوی برخی از درختان و از بین رفتن بعضی از پلاکهای آن و همچنین به استناد ماده قانونی باید مجددا  نسبت به برداشت اطلاعات درختان انجام شود.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: با هدف انجام پلاک کوبی درختان عملیات برداشت آمار و اطلاعات درختان سطح شهر آغاز شده است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اظهار داشت: در راستای اجرای ماده دو لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در سطح شهرها، شهرداری مکلف است در محدوده قانونی و حریم شهر در مدت یک سال برای درختان شناسنامه تهیه نماید.

مهندس شرمین شریفی بیان کرد: شناسنامه درختان شامل تعداد، نوع، سن، و محیط بن درختان محل های مشمول این قانون تنظیم شده و هر ۵ سال یک بارشهرداری ها موظف هستند نسبت به ممیزی اطلاعات درختان اقدام نماید.

وی عنوان کرد: به استناد ماده قانونی مذکور اشجار سطح شهر شامل درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها بوده که پس از تنظیم و ثبت مشخصات باید این سازمان  نسبت به پلاک کوبی  درختان اقدام شود.

مهندس شریفی عنوان کرد: پلاک کوبی قبلی درختان سطح شهر در سال ۹۱ انجام شده و به دلیل اضافه شدن درختان جدید، واکاوی برخی از درختان و از بین رفتن بعضی از پلاکهای آن و همچنین به استناد ماده قانونی باید مجددا  نسبت به برداشت اطلاعات درختان سطح شهر اقدام شود.

وی از آغاز برداشت اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر خبر داد و افزود: پلاک کوبی درختان در حفظ و حراست  وجلو گیری از تعرض و قطع شدن آن نقش بسزایی دارد.

شریفی اعلام  کرد: در فاز اول  اجرای این طرح آمارو اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر  برداشت خواهد شد

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: در فاز دوم نیز آمار و اطلاعات درختان  موجود در پارکها و میادین برداشت خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از برداشت آمار واطلاعات درختان نسبت انجام پلاک کوبی درختان سطح شهر اقدام خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات