۱۲آذر مصادف با روز جهانی معلولان و فرصتی مغتنم برای ظهور وبروز شایستگی های افرادی است که در عمل واندیشه ثابت کردند معلولیت محدودیت نیست.و با وجود برخی نقص عضوها،اما با برخورداری از اراده راسخ و عزمی راستین می توان به قله های افتخار و امید رسید.

۱۲آذر مصادف با روز جهانی معلولان و فرصتی مغتنم برای ظهور وبروز شایستگی های افرادی است که در عمل واندیشه ثابت کردند معلولیت محدودیت نیست.و با وجود برخی نقص عضوها،اما با برخورداری از اراده راسخ و عزمی راستین می توان به قله های افتخار و امید رسید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات