صورتجلسه فی مابین سازمان و بیمه کوثر برای رفع موانع تسهیل ارایه خدمات و انجام تعهدات

صورتجلسه فی مابین سازمان و بیمه کوثر برای رفع موانع تسهیل ارایه خدمات و انجام تعهدات

بر اساس تقاضا و گزارش اعضای محترم سازمان و پرسنل گرامی در خصوص مراحل سخت گیرانه بیمه کوثر (طرف قرارداد سازمان) برای پرداخت خسارت درمان، بر اساس دستور ریاست سازمان جلسات متعددی با نمایندگان بیمه کوثر برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، در آخرین نشست نمایندگان سازمان با سرپرست بیمه کوثر در استان البرز، نمایندگان دفتر مرکزی بیمه کوثر و همچنین کارگزار طرف قرارداد سازمان که در روز شنبه ۱۰ آذر ماه ۹۷ در محل سازمان برگزار شد، در جهت تسهیل ارایه خدمات به بیمه گزاران محترم توافقاتی به شرح زیر حاصل شد:


۱.     مقرر شد پرداخت خسارت درمان ظرف ۵ الی ۷ روز کاری انجام شود.


۲.     مقرر شد تا پایان اسفند ماه به غیر از موارد خاص (به تشخیص سرپرستی بیمه)  مراجعه به پزشک معتمد از مراحل پرداخت خسارت درمان حذف گردد.


۳.     مقرر شد معرفی نامه بیمه گر از باجه سازمان صادر گردد.


۴.     کارگزار متعهد شد تلاش خود را در جهت فعال شدن سایر بیمه های غیر درمانی انجام دهد.


۵.     مقرر شد در اسرع وقت کلیه قراردادهای معطل به جمع بندی برسد و طبق اسناد مناقصه جهت امضا ارسال گردد.


۶.     مقرر شد جلسه آتی یک ماه آینده جهت بررسی نتیجه تشکیل گردد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات