دعوت از مهندسان واجد شرایط برای عضویت در کارگروه اخلاق حرفه ای

دعوت از مهندسان واجد شرایط برای عضویت در کارگروه اخلاق حرفه ای

با هدف توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای در جامعه مهندسی براساس نظام نامه مصوب شورای مرکزی، کارگروه پایش اخلاق حرفه ای در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها تشکیل می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد برای تشکیل کارگروه یادشده فراخوانی از اعضای سازمان که دارای شرایط عضویت در این گروه می‌باشند انجام دهد.

با توجه به اهمیت و حساسیت حوزه فعالیت این کارگروه ها از داوطلبان دعوت می شود حداکثر تا پایان آذرماه مراتب داوطلبی به همراه رزومه خود را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

پس از انجام فراخوان هیات مدیره سازمان هفت نفر را که دارای شرایط مندرج در نظام نامه هستند برای تشکیل کارگروه اخلاق حرفه‌ای انتخاب خواهد کرد.

متن نظامنامه عیناً جهت اطلاع مهندسان عضو سازمان درج می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات