گزارش عملکرد کارشناسی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

گزارش عملکرد مربوط به کارشناسی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در هشت ماهه سال جاری انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان، هم اکنون در استان یزد ۲۴ نفر پروانه کارشناس ماده ۲۷ از شورای مرکزی سازمان اخذ نموده و به ارائه خدمات کارشناسی به متقاضیان مشغولند.

مشروح این گزارش را در دو صفحه ملاحظه می فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات