اجرای سیل بند محله بانبرز شهر ایلام توسط اداره کل راه وشهرسازی استان در راستای برنامه تاب آوری سکونت...

اجرای سیل بند محله بانبرز شهر ایلام توسط اداره کل راه وشهرسازی استان در راستای برنامه تاب آوری سکونت...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات