تکمیل فاز اول برج هنر اسلامی شهر ایلام در نیمه اول سال آینده

تکمیل فاز اول برج هنر اسلامی شهر ایلام در نیمه اول سال آینده

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات