بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان از زمین های مسکن مهر درق سه ...

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان از زمین های مسکن مهر درق سه ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات