گزارش تصویری حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در محل شورای شهر بجنورد دوشن...

گزارش تصویری حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در محل شورای شهر بجنورد دوشن...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات