تشکیل جلسه بررسی معضلات پسماند و نخاله ساختمانی بخش مرکزی شهرستان اصفهان

تشکیل جلسه بررسی معضلات پسماند و نخاله ساختمانی بخش مرکزی شهرستان اصفهان

جلسه بررسی معضلات پسماندهای عادی و دامی و نخاله های ساختمانی بخش مرکزی شهرستان اصفهان تشکیل شد.

به گزارش "پارما " از اداره حفاظت محیط زیست اصفهان، پیرو مصوبه ۴ کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مبنی بر تشکیل جلسه بررسی مشکلات پسماند هر بخش بطور جداگانه، جلسه پسماند بخش مرکزی در محل بخشداری با حضور علیرضا حسینی بخشدار مرکزی ، رئیس اداره محیط زیست شهرستان و سایر اعضای مدعو تشکیل گردید.

تشکیل کمیته تخصصی به منظور ساماندهی کودهای دامی و جلوگیری از تجمیع آن در جاده های بین راهی، معرفی پیمانکار جهت مدیریت محل جدید تخلیه نخاله ساختمانی در محل گودبرداری های واحدهای آجرقهاب، معرفی مدارس جدید و کانونهای شهری و روستایی برای آموزش های زیست محیطی به اداره محیط زیست شهرستان، و معرفی متخلفان تخلیه کننده نخاله ساختمانی و کود در محل های غیر مجاز به مراجع قضایی، از اهم مصوبات این جلسه بود.

ش ایان ذکر است بخش مرکزی دارای ۴ شهر و ۱۸۰ روستا می باشد و دارای یک محل دفن پسماند شهری و یک محل دفن پسماند روستایی است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات