نشست بررسی و بازنگری طرح جامع شهرکرد برگزار شد

نشست بررسی و بازنگری طرح جامع شهرکرد برگزار شد

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد با توجه به عدم تایید نقشه های پایه شهرکرد توسط سازمان نقشه برداری، شهرداری پیگیری های لازم را انجام نماید تا هرچه سریعتر نقشه ها به تایید این سازمان برسد و مشاور طرح جامع نیز تمهیدات لازم را جهت به نتیجه رساندن محدوده شهرکرد را به کار گیرد و در صورت نیاز به جلسه مشترک با سازمان نقشه برداری برگزار گردد.
مققر شد پیگیری ها در خصوص حرائم مربوط به انهار، جوی ه او... از آب منطقه ای انجام و هرچه سریعتر از طریق اداره کل راه و شهرسازی و شورای اسلامی نامه نگاری و جلسه برگزار گردد.
در خصوص همکاری مجموعه های مختلف از جمله استانداری و تاکید استاندار محترم مبنی بر تشکیل کمیته متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده و حتی جواب استعلام های مشاور جواب داده نشده است و پیگیریها از طریق راه و شهرسازی و شورای اسلامی و انجام گردد .
کلیه معاونت ها و سازمانها موارد و نیازمندیهای خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته تا تاریخ ۱۸/۹/۹۷ ارائه نماین که مورد تاکید جدی اعضای محترم شورا نیز قرار گرفت.
همچنین به منظور ساماندهی صنوف و جانمایی آن موارد را شناسایی و همراه با کروکی حداکثر ظرف یک هفته ارائه گردد.
مقرر شد سرانه های فضای سبز و نیازمندی ها همچنین عدد دقیق سرانه استخراج و پیشنهادات ظرف یک هفته ارائه گردد.
مقرر گردید،  برنامه پنجساله شهرداری شهرکرد که اقداماتی انجام گردیده هرچه سریعتر با مشاور طرح جامع جلسات مشترک و اطلاعات و برنامه ها به مشاور ارائه گردد.
مقرر شد، ترمینال های درون شهری و ساماندهی آنها و همچنین پارک سوار ها و ایستگاههای اتوبوس و خطوط آن که همراه طرح جامع ترافیک مطالعه شده حداکثر ظرف یک هفته آینده در حوزه های حمل و نقل و ترافیک به مشاور طرح جامع انعکاس داده شود.
همچنین با توجه به مطالعات مشاور در بازآفرینی سه محله الحاقی ( اشکفتک، مهدیه و چالشتر ) توسط مشاور شهر اندیش آمایش سازمان عمران بازآفرینی پایدار شهری به مشاور ارائه گردد همچنین پیشنهادات لازم در خصوص بافت فرسوده حداکثر ظرف یک هفته آینده ارائه گردد.
بر این اساس طرحهای مهم شهری مثل کمربندی ۱۵ خرداد، صنایع حوضچه ای و... مشکلات آن توسط متولیان ارائه گردد و کلیه مغایرتها و ماده واحده های صادره توسط مناطق جمع بندی و تا یک هفته آینده ارائه گردد.
در خصوص پدافندغیرعامل و اقدامات سازمان پدافند کشور و تقبل هزینه ۵۰ درصدی به منظور تهیه طرح پدافند همچنین مطالعات مشاور بررسی ها انجام و مشاور پدافند غیرعامل بایدهماهنگ با مشاورطرح جامع باشد و البته درخصوص مدت مشاور طرح پدافند غیرعامل طولانی است و مجدد رایزنی ها لازم انجام پذیرد و باتوجه به تدوین طرح جامع ترافیک نزدیک به اتمام است موضوعات باسازمان شهرداریها و پدافند غیر عامل مکاتبه گردد.
مقرر شد سایت دفن زباله که در حریم شهر واقع شده است و مطالعه آن که اطلاعات آن توسط واحد خدمات شهری ارائه گردد.
همچنین درخصوص طرح جامع ترافیک و روند تهیه آن توسط شرکتی که با مشاور فجر و توسعه کنسرسیوم برسیهای لازم انجام پذیرد و نتیجه در جلسات آتی ارائه گردد همچنین کلیه موضوعات مهم مرتبط با ترافیک و حمل و نقل حداکثر ظرف یک هفته ارائه گردد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات