حضور شهردار شهرکرد در جشنواره واژه آموزی آب

حضور شهردار شهرکرد در جشنواره واژه آموزی آب

در این جشنواره، برنامه هایی نظیر سخنرانی، نمایش، سرود و ... توسط دانش آموزان دبستان الهام اجرا شد.
این برنامه به منظور فرهنگ سازی و آموزش روش های صحیح مصرف آب به دانش آموزان دوره ابتدایی برپا گردید.
در این جشنواره بر صرفه جویی و استفاده صحیح از آب تاکید و با برگزاری آیین نمادین و توزیع دفترچه راهنمای دانش آموز در پایه های اول و دوم ابتدایی، بروشورهای آموزشی فرهنگ مصرف بهینه آب به دانش آموزان ارائه شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات