مصوبات کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات

مصوبات کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات


در جلسه  کمیسیون آموزش و پژوهش که در تاریخ ۱۳ آبان ۹۷ برگزار گردید ، شیوه نامه صدور تمدید و ارتقاء پایه مهندسی و و شیوه‌نامه اعطای صلاحیت آموزش مورد بررسی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در این جلسه در خصوص دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و آیین نامه هایی که باید توسط سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی تهیه شود بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد جهت تسریع در تهیه موارد مورد‌نظر کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شود.
در این جلسه همچنین نسخه پیش‌نویس نهایی شیوه‌نامه اعطای صلاحیت آموزش  بررسی و مقرر شد نقطه نظرات سازمان به دفتر مقررات ملی ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات