مصوبات کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی

مصوبات کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی


کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با حضور رئیس شورای مرکزی، مدیر کل دفتر نظارت بر معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان در محل شورای مرکزی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی در مورد  استانداردهای ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ در خصوص تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی که با حضور خانم مهندس قزلباش  مدیر کل محترم دفتر نظارت بر معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد صورت گرفت، نقش نظام مهندسی در مورد آن ها بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در ادامه مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع آموزش در راستای اهداف استانداردهای مذکور  را مطرح و تفاهم بین دو ارگان را خواستار شد تا با افزایش و ارتقاء دانش مهندسی بتوان قدم موثری در پیشبرد اهداف اصلاح الگوی مصرف انرژی برداشت.
در این جلسه از اعضای کارگروه بازنگری مباحث مقررات ملی با دیدگاه انرژی،شامل احمدرضا طاهری اصل، ابوالفضل اسدی، امید خسروی دانش، محمد حنیفه محمودی، اصغر شیرازپور، حسین پوراسدی و علیرضا نیکخواه قمصری و خانم ها طاهره نصر و هدی فاضل توسط مهندس رجبی تقدیر بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات