حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان در مراسم غبار روبی گلزار شهدا توسط اقای دکتر شجاعی ، استاندار جدید خراسان شمالی پنجشنبه ...

حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان در مراسم غبار روبی گلزار شهدا توسط اقای دکتر شجاعی ، استاندار جدید خراسان شمالی پنجشنبه ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات