بازشماری اموال و اراضی ملی استان مرکزی برای اولین بار در کشور

بازشماری اموال و اراضی ملی استان مرکزی برای اولین بار در کشور

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی،احمد مرزبان افزود: جهت کسب اطلاعات دقیق از اراضی ملی در اختیار یا اراضی که تاکنون در بانک اراضی ملی ثبت نشده یا اطلاع کاملی از آنها در دست نبوده ، برای اولین بار در کشور بازشماری این اموال و اراضی در شهرستانهای تفرش ، شازند و قسمتی از اراک انجام و به تایید سازمان ملی زمین و مسکن رسیده است .

وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن می تواند با در دست داشتن این مجموعه ارزشمند بانک که توسط بازشماری تدقیق گردیده است ، به درستی از آنها حفاظت نموده وهم از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری نماید و همچنین می تواند با بهره گیری صحیح و بهینه از اراضی ملی در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان ، سرمایه گذاران و کارآفرین ها اقدام نمایدو پشتوانه خوبی برای بازآفرینی شهری خواهد بود .

مدیرکل راه و شهرسازی اضافه کرد: بالغ بر ۶۵۰۰ قطعه زمین در استان مرکزی در فاز اول صورت گرفته و ۵۰۰۰ قطعه زمین در فاز دوم صورت خواهد پذیرفت .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات