فعالیت واحدپیشگیری آتش نشانی کاشان درآبان ماه

فعالیت واحدپیشگیری آتش نشانی کاشان درآبان ماه

مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت:  ۹۵مورد بازدید، صدور دستورالعمل و تاییده ایمنی ،بررسی و علت یابی حریق ،بازدید از نقشه هاو اخطاریه از جمله فعالیت های انجام گرفته توسط کارشناسان واحد پیشگیری این سازمان درآبان سال ۹۷ بوده است.

محمد مسعود چایچی  افزود: بازدیدهای ایمنی انجام شده از اقامتگاه های سنتی۶ مورد، اماکن تجاری وصنعتی۱۴ مورد،ساختمان های مسکونی۱۱ مورد، بهداشتی درمانی ۲ مورد و جایگاه عرضه سوخت ۲ مورد بوده است.

وی گفت:در بازدید نقشه ها از اماکن تجاری، مسکونی، صنعتی و اداری ۱۷ مورد بوده است که در قسمت بررسی وعلت یابی حریق با توجه به برخی حوادث و تاییدیه آتش سوزی و صدور گزارش علت حرایق، تعداد ۱۱مورد توسط کارشناسان  مورد کارشناسی قرار گرفته و تاییدیه و گزارش علت حریق صادر گردیده است.

چایچی اشاره کرد : صدور دستورالعمل های ایمنی برای ۵ مورد تصرفات تجاری وصنعتی، درمانی۲ مورد ، ساختمان های مسکونی ۵ مورد، ۲مورد جایگاه عرضه سوخت، فرهنگی و هنری۲ مورد وتجاری مسکونی نیز ۱ موردبوده که  از جمله فعالیت های انجام گرفته بوده است.

مدیرعامل این سازمان بیان کرد:صدور ۷مورد تاییدیه ایمنی جهت اماکن تجاری _مسکونی، ساختمانهای مسکونی واقامتگاه سنتی ومراکز صنعتی و همچنین از دیگر اقدامات انجام گرفته این واحد بوده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات