توجه بیشتر به مدیریت بحران در بودجه های سنواتی

توجه بیشتر به مدیریت بحران در بودجه های سنواتی

توجه بیشتر به مدیریت بحران در بودجه های سنواتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، جمال حسن بارانی در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد که با محوریت بررسی برنامه عملیاتی ۹۷- ۱۴۰۰ حوزه مدیریت بحران شهرداری برگزار شد، با بیان این که مقدورات شهرداری با نقاط مطلوب و آرمانی فاصله گرفته است، اظهارکرد: مقدوراتی را باید در بودجه سالانه بگذاریم که نیازهای اصلی شهر به شمار می روند و در این زمینه باید اولویت ها به هوبی دیده شود.

وی با اشاره به برنامه عملیاتی ۹۷- ۱۴۰۰ حوزه مدیریت بحران شهرداری مشهد ادامه داد: بعضی از ردیف های در نظر گرفته شده در عمل وظیفه شهرداری نیست و باید مجموعه های متولی همچون استانداری خراسان رضوی وارد این جریان شوند.

مدیرکل دفتر برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد تصریح کرد: همچنین در این خصوص شهرداری مشهد در حئوزه اقدامات مشارکتی می تواند اعتبارات بسیار خوبی را از دستگاه های دیگر وارد چرخه مدیریت بحران شهر بکند.

وی خاطرنشان کرد: واژه مدیریت واحد بحران های شهری را باید جدی گرفت و در این زمینه اقدامات مختلفی را برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار باید انجام داد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات