پنجمین دوره همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

پنجمین دوره همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان


پنجمین دوره همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۹۷ در مشهد مقدس  برگزار خواهد شد.
این  همایش به صورت دوسالانه در تقویم دفتر مقرارت ملی ساختمان و معاونت مسکن و ساختمان وزرات راه و شهر سازی قرار گرفته و توسط دبیر خانه دائمی فناوری های نوین صنعت ساختمان، مستقر در اداره کل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار می گردد.
مهندس محمدرضا مهردوست مدیر دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان در مصاحبه با خبرنگاران، گفت: پنجمین دوره همایش ملی فناوری صنعت ساختمان  دارای امتیاز یک دوره درس ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار برای تمامی رشته ها هفت گانه نظام مهندسی ساختمان می باشد.
وی محور های اصلی همایش را شامل ایمنی و حریق، انرژی و معماری پایدار، سازه و زلزله، مصالح و استاندارد و هوشمند سازی اعلام کرد و ادامه داد؛ جهت بهره مندی متقاضیان در تمامی نقاط کشور، این دوره بصورت مجازی نیز  در راستای توسعه پایدار بطور همزمان برگزار می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات