پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+ مصوبات

پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+ مصوبات

پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+ مصوبات


پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

۱)موضوع شفافیت جلسات هیات مدیره مطرح و مقرر گردید نظام نامه ای در این خصوص توسط کارگروهی حداکثر تا پایان دی ماه ۹۷ تهیه و در هیات مدیره به بحث و بررسی گذاشته و مصوب گردد. کارگروه مذکور مرکب از خانم دکتر مهری، آقایان دکتر نعمتیان، مهندس خاوری نژاد، مهندس مهجوریان، مهندس نوراله زاده، مهندس منصورکیایی و دکتر گران می باشد.

۲)موضوع به کارگیری آقای بهادران به عنوان نیروی خدماتی در ستاد سازمان مطرح و مقرر گردید به منظور بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شود.

۳)موضوع خرید تجهیزات تکمیلی ساختمان جدید دفتر نمایندگی نکا توسط آقای دکتر فیروزیان خزانه دار محترم گزارش داده شد و تا سقف مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال تصویب گردید.

۴)موضوع برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان وال پست توسط کارگروه تخصصی عمران و با توجه به دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مطرح و به اتفاق آراء تصویب گردید. مقرر گردید گروه تخصصی عمران تقویم همایش ها و کارگروههای مرتبط با موضوع را جهت تصویب نهایی به کمیته آموزش ارائه نماید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات