چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوباتچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

۱-طرح پژوهشی با موضوع بررسی اثرات احداث ساختمانهای بلندمرتبه در مجاورت ساختمانهای قدیمی با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی و میدانی توسط پژوهشگر آقای مهندس محمد برارپور و تحت نظارت آقایان دکتر سلامت پور و دکتر قاسمی نژاد و دکتر معتقدی ارائه و تصویب شد.

۲-طرح پژوهشی با موضوع پیشنهاد راهکارهای گودبرداری و احداث سازه های نگهبان در مناطق شهری در سطح استان مازندران توسط پژوهشگر دکتر یاسر جعفریان با همکاری مهندس علی لشگری و تحت نظارت آقای دکتر قاسمی نژاد ارائه و تصویب شد.

۳-طرح پژوهشی با موضوع پایش و ارزیابی نشست و تغییر شکل ساختمانها در حین اجرا و پس از ساخت و هنگام بهره برداری و مقایسه نتایج با آئین نامه، توسط پژوهشگران آقای دکتر علی سام خانیانی و مهندس مجتبی عموئی و همکاری مهندس سید محسن قربانی ارائه و تصویب شد؛ این طرح تحت نظارت آقایان دکتر سلامت پور و دکتر معتقدی انجام شد.

به پیشنهاد کمیسیون پژوهش و مصوبه هیات مدیره طرح های موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ به شرح فوق و نیز طرح های پژوهشی ارائه شده به شرح ذیل در گذشته، با توجه به افزایش شرح خدمات مورد تائید کمیسیون و ناظرین و مطابق آئین نامه مالی، مشمول افزایش پیمان به میزان ۲۵ درصد می شوند.

الف – طرح پژوهشی کاربرد نظریه نما در ارائه الگوهای کاربردی در طراحی نما و جداره های ساختمانی توسط پژوهشگر آقای مهندس روح اله رحیمی

ب – طرح پژوهشی بررسی راهکارهای عملی لازم جهت تولید و اجراء بتن با مقاومت بالا توسط پژوهشگر آقای دکتر مهدی دهستانی

ج – طرح پژوهشی بررسی صلبیت سقف آخر توسط پژوهشگر آقای دکتر سید محمد سیدپور

ضمناً فایل های پژوهش انجام شده در سایت سازمان جهت بهره برداری قرار می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات