مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بارش ها ما را از صرف جویی ومدیریت منابع آب غافل نکند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بارش ها ما را از صرف جویی ومدیریت منابع آب غافل نکند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات