حضور شهردار خرمشهر در جشنواره بزرگ بادبادک ها و بازدید از نمایشگاه صنایع دستی

حضور شهردار خرمشهر در جشنواره بزرگ بادبادک ها و بازدید از نمایشگاه صنایع دستی

حضور شهردار خرمشهر در جشنواره بزرگ بادبادک ها و بازدید از نمایشگاه صنایع دستی

داود دارابی شهردار خرمشهر به همراه اعضاء شورای اسلامی شهر ............

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات