برگزاری جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط شهرداری خرمشهر با استقبال بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان

برگزاری جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط شهرداری خرمشهر با استقبال بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان

برگزاری جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط شهرداری خرمشهر با استقبال بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان

جشنواره بزرگ بادبادک ها توسط روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرمشهر .........

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات