کارگاه‌ آموزشی هرس درختان...

کارگاه‌ آموزشی هرس درختان...

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری یزد، در راستای افزایش آگاهی و رعایت اصول صحیح هرس و پیرایش درختان، کارگاه‌ آموزشی توجیهی هرس برگزار شد .

محمد رضا صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با بیان اینکه در کارگاه علاه بر مسائل فنی و اجرایی به نکات ایمنی حین کار پرداخته شد، گفت: نحوه هرس انواع درختان موجود در معابر و فضاهای سبز شهر نیز آموزش داده شد.

وی افزود: با توجه به اینکه هرس درختان در فصل زمستان، به عنوان یکی از مهمترین عملیات زراعی بشمار می رود بنابراین طبق دستورالعمل اجرائی  نکاتی در این زمینه ارائه و نحوه هرس درختان کهنسال و خطرزا نیز آموزش داده شد.

سرخی زاده معاون فضای سبز سازمان نیز در این ارتباط بیان افزود: این کارگاه آموزشی به صورت تئوری با موضوع آگاهی از زمان مناسب، شناخت شاخه‌های نیازمند هرس در درختان، چگونگی برش شاخه‌ها  و انواع هرس درختان مختلف با توجه به نوع گونه و هویت آنها  برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: این سازمان در نظر دارد نسبت به تداوم دوره هایی با سرفصل ها جهت افزایش دانش علمی و کاربردی نیروهای فضای سبز با موضوعات مختلف از قبیل مبارزه و دفع آفات، گلکاری و سایر موضوعات اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات