کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان، قطب توانمند و متخصص در امر کارشناسی در کشور می باشند

کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان، قطب توانمند و متخصص در امر کارشناسی در کشور می باشند
در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با مهندس شرکاء رئیس و دکتر انصاری نایب رئیس سازمان چالش ها، مشکلات، آسیب شناسی در حوزه ارجاع و راهکارهای پیشنهادی در تعامل با سایر نهادها مطرح شد .

در این جلسه مهندس شرکا مستند به مفاد ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که استفاده از کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان را برای دستگاههای اجرایی مشتمل بر وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، شهرداری ها و ....  در ارجاعات کارشناسی تصریح نموده است، کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان استان را بازویی اجرایی سازمان در مقوله کارشناسی رسمی دانسته و اعلام نمودند:  جهت حل مشکلات این متخصصان در چارچوب قانون و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از آنها حمایت کامل کرده و خواهیم نمود

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات