شبکه نوآوری صنعت ساختمان در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ایجاد می شود.

شبکه نوآوری صنعت ساختمان در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ایجاد می شود.


کمیته راهبردی تفاهم نامه نظام مهندسی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سومین جلسه خود را با هدف راه اندازی مراکز نوآوری صنعت ساختمان پی گیری کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،تاسیس شبکه نوآوری صنعت ساختمان محور این نشست بود که مقرر شد شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی و شرکت های دانش بنیان در فرآیند ساخت و ساز به این شبکه متصل و در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند.هدف اصلی در این شبکه تبدیل ایده به فناوری است تا پس از اخذ مجوز، فرآیند جذب مشارکت و سرمایه ایجاد و از فناوری به تجاری سازی تبدیل شوند.
به گفته مهندس طاهری عضو شورای مرکزی و کمیته راهبردی تفاهم نامه،ذی نفعان این شبکه شامل وزارت راه و شهرسازی بویژه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی،انجمن های بتن یا زلزله،انبوه سازان،سندیکای ساخت و ساز و مشابه آنها به شمار می آیند.
عضو کمیته راهبردی تفاهم نامه افزود: از طریق این شبکه نظام های مهندسی ساختمان استانها نیز با یکدیگر و سایر اعضای شبکه ارتباط برقرار می کنند.مرکزیت این شبکه در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور خواهد بود و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز می توانند در صورت برخورداری از امکانات فیزیکی مناسب و در تعامل با پارک های علم و فناوری و شهرداری ها راساً نسبت به راه اندازی مرکز نوآوری صنعت ساختمان در استان خود اقدام نموده و بصورت متمرکز به شبکه کشوری متصل شوند.اشخاص حقیقی نیز در صورت داشتن ایده های نوآورانه ملزم هستند از طریق یک شرکت دانش بنیان به این شبکه متصل شوند.
وی از برگزاری همایش" ساختمان پایدار و انرژی" و" اولین نمایشگاه بهره وری آب و انرژی" که از ۲۷ تا ۳۰ دیماه در اصفهان برگزار می شود،به عنوان فرصتی ارزشمند در جهت پیگیری موضوع و ارائه آموزش کارگاهی یاد کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات