شماره ۱۱۵ نشریه شمس منتشر می شود

شماره ۱۱۵ نشریه شمس منتشر می شود


در این شماره در بخش «رویداد ویژه» به انتخاب دکتر اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و در بخش «پرونده» به هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان استان ها پرداخته شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، نقدی بر آزمون های ورود به حرفه سازمان نطام مهندسی ساختمان، نقدی بر شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی، بررسی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بررسی فعالیت های کمیته روابط بین الملل و ارتقا آموزش مهندسی از دیگر بخش های این شماره است.
گفتنی است از این شماره بخش های جدیدی با عناوین ( دغدغه های حرفه ای، مدیریت شهری، تازه های مهندسی و بخش انگلیسی) به نشریه اضافه شده است.
شماره ۱۱۵ نشریه شمس در نیمه دوم آذر توزیع می شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات